Kista Science Park, Stockholm

Utvidgning av Kista arbetsområde norr- och österut.

Plats: Kista Arbetsområde i Stockholm
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: Stockholms Stads Gatu- och fastighetskontor
Tidpunkt: 1999

Area: ca 400.000 kvm BTA

Projektets målsättning är att genom en rationell och samtidigt karaktärsfull stadsplaneidé ge Kista Science Park förutsättningar att vidareutvecklas till världens ledande IT-område. Närheten mellan utbildning, företag, boende och service ger en kreativ täthet

Bild Gyllenpalm & Sohlman och Kopare Bild AB

Till toppen