Kommunhus Täby

Täby Kommunhus

Plats: Täby Centrum
Ansvarig ark: Christian Hansen
Byggherre: Täby Kommun
Tidpunkt: 2010

9000 kvm

Allmän arkitekttävling om utformningen av ett nytt kommunhus i Täby med alla där till hörande moderna funktioner. Utformningen bygger på en rad gestaltningsidéer enligt följande. 

Att inom gällande detaljplan skapa en byggnad som tydligt utmärker sig i sammanhanget, vara spännande och öppen och samtidigt uttrycka sans och klokskap.

Att skapa en dynamisk byggnad. 

Att med ömsesidig transparens ge en inblick i huset för medborgarna och utblickar mot omgivningen. 

Att tydligt markera fullmäktigesalens betydelse som en demokratisk grundsten. 

Att skapa en varierande rumslighet utan att ge avkall på funktioner och ekonomi. 
Att skapa många, naturliga platser för rik växtlighet. 

Att entrén ska vara öppen och välkomnande men inte alltför monumental.

Att man från entrén har kontakt med den inre gården och därmed överblick av hela byggnaden.
Till toppen