Södra Tennis

Nytt tennisstadium

Plats: Växjö
Ansvarig ark: Christian Hansen
Byggherre: Södra skogsägarna och Växjö kommun
Tidpunkt: 2010

Allmän arkitekttävling. 

Utformningen bygger på att varje tennisbana ges en egen konstruktionsmodul omgiven av raka och välvda limträkonstruktioner. Modulerna kan sättas samman på olika sätt för att kunna anpassas till olika tomtförutsättningar. Flera moduler ställda intill varandra bildar stora hallar utan att den enskilda planen tappar sin egen rumslighet.

Entré, café, butik, omklädning mm placeras utmed ena långsidan. Dessa kan ges stora fönster som bidrar till att ge hallkomplexet en öppenhet mot omgivningen utan att störande motljus drabbar spelplanerna.

Till toppen