Nybyggnad och kvalificerad ombyggnad i fokus

Läs om vår miljö- och kvalitépolicy.


Vi har ett problem!

name="aktuellt-bild"

Vi har alldeles för mycket att göra. Egentligen inte ett negativt problem i sig men nu är det viktigt att vi anställer rätt personer och det är förhoppningsvis du. Det står två lediga arbetsplatser och väntar.

Utöver att du måste ha alla de vanliga förutsättningar så som 2-10 års projekteringsvana, är van att arbeta i AutoCad och  Adobe-familjen, pratar och skriver bättre svenska än jag (jag är dansk), kunna arbeta både självständigt och i grupp, är driven och strukturerad osv. är det hos oss lika viktigt att du har humor, ser möjligheter i problem, aldrig ger dig, är nyfiken på allt och inspireras av att gå upp på morgonen och ta dig an det livet kastar emot dig.

Om du ska jobba tillsammans med oss tycker du som vi att det finns ett utrymme för förbättring i dagens svenska arkitektur. Det finns ingen anledning att förkasta beprövade metoder och material men frågan är om det verkligen inte går att förbättra det vi omges av till samma insatts. För att förklara lite ytterligare om hur vi ser på vårt uppdrag har vi bl.a. en grundregel som vi försöker att efterleva i varje projekt: vi måste alltid testa något nytt.
Det kan vara allt från ett nytt material, en ny arbetsprocess eller ett nytt samarbete. Det viktiga är att det ska lyfta både projektet, kontoret och oss som individer framåt. Vi vill försöka motverka en "copy paste"-arkitektur för att vi helt enkelt tycker det är tråkigt och inte lämnar något över till fantasin. Arkitektur är som bäst när den uppfyller sina krav på funktionalitet, är anpassningsbar över tid och bidrar till intressanta möten mellan tid och rum. 
 
Skicka vänligen in din ansökan om du som vi har svårt att gå till jobbet utan att tycka till. Vi vill verka i en levande miljö. Vi sitter i ett öppet landskap inte bara för att det är kostnadseffektivt men framförallt för att man ska kunna höra, kommentera och komplettera de pågående arbetsprocesserna. Vi blir bättre tillsammans och det är mycket roligare att vara en del av en grupp när det går bra.

Kontoret har sina rötter i en 25-årig tradition vilket självklart innebär en stor mängd kunskap och rutin men sen våren 2016 har det börjat blåsa lite nya vindar. Kontorets fulla ansvar vilar nu enbart på mina axlar. Som tur är finns mina före detta kompanjoner kvar i kulissen som senior advisors men det är nu vi "unga" som ska ta över stafettpinnen och vidareutveckla verksamheten till det vi anser morgondagens beställare vill ha.

Kom och bli en del att detta, vi behöver både dig med de tokiga idéerna men också dig med lite längre yrkeserfarenhet som kan referera till både lyckade och misslyckade exempel.

Målsättningen är tydlig. Vi vill växa för att kunna ta an större projekt och påverka den miljö vi lever och verkar i.

Skicka ditt CV och framförallt ett personligt brev till ch@nkark.se så snart som möjligt men senast 12:e augusti.

Spelreglerna är enkla; Ansvar tar man, fram- och motgångar delar vi tillsammans och vi ställer alltid upp för varandra.

Jag ser verkligen fram emot att träffas, det ska bli skitkul!


Med vänliga hälsningar

Christian Vallo Hansen
VD på Nordisk Kombination Arkitekter AB

Kv Humlan 15

name="aktuellt-bild"

Som del av en samverkansentreprenad med bl.a. Metrolit Byggnads AB och Telge Fastigheter AB tar vi fram bygghandlingar för en omfattande ombyggnad av ca. 3000kvm kontor åt Socialkontoret i Södertälje.  

Ny hästklinik

name="aktuellt-bild"

På uppdrag av en av Sveriges ledande hästkliniker har vi gjort en studie för nybyggnad av en hästklinik i Mälardalen. Byggnaden innehåller alla faciliter som behövs för hästvård. Allt från undersökningar, tester, operationer, vård till konvalescens.

Fribergaskolan invigd

name="aktuellt-bild"

Den 14 mars invigdes formellt Fribergaskolan igen efter en omfattande ombyggnad och upprustning. Skolans kör sjöng, rektor Gunnar Rydwik med flera höll tal och band klipptes.  7000kvm högstadieskola, gymnastikhall och fritidsgård har åter invaderats av 500 elever, 70 lärare och administrativ personal, alla mycket stolta över sin fina skola.
Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad som gett oss många erfarenheter om detta sätt att arbeta.

Bostads-infill i Stockholm

name="aktuellt-bild"

I ett kvarter på Norrmalm föreslås en tillbyggnad inne på gården. En "lucka" i bebyggelsen har utnyttjats så att naturliga gårdskvarter skapas. Tillskottet är sex stycken smålägenheter, kopplade till ett befintligt trapphus. I samband med tillbyggnaden kompletteras trapphuset med en hiss så även de befintliga lägenheterna görs tillgängliga.  

Ny bistro intill teatersalong

name="aktuellt-bild"

Utredningsskiss för att skapa en trevlig bistro intill en teater. Med en ombyggd trappa och en strategisk placering av en ny hiss nås en våning ovanför foajén där en kontorslokal omvandlas till en trevlig bistro. Hissen sammankopplar samtidigt alla fyra publika nivåer, som därmed blir tillgängliga för rörelsehindrade.

En skärgårdsdröm

name="aktuellt-bild"

Två små men supereffektiva fritidshus i den svenska skärgården. Varje vinkel eller hörn har en funktion; antingen ger den lä, skugga eller kanske stöd mot ryggen. Den geografiska placering har självklart en avgörande betydelse för varför byggnaderna ser ut precis som de gör. Nu avslöjar dessa två bilder inte direkt så mycket om själva platsen men varje fönster ramar in en specifik utsikt och fyller rummen med dagsljus exakt där det behövs.

Infill projekt

name="aktuellt-bild"

Detaljplanearbetet för ett mindre bostadshus i centrala Vaxholm kommer påbörjas inom kort. Vi ser med stor förtjusning fram emot att sätta tänderna i detta projekt. När man ska utforma en "infill"-byggnad medför det några intressanta problemställningar med allt vad gäller parkering, marknivåer, gaturum, mötet med befintliga grannar osv.

Update Datacenter

name="aktuellt-bild"

Arbetet med gestaltningen av datacentret i Falun har tagit ett kliv framåt. Komplexiteten i ett sådant projekt vad angår infrastruktur, drift, säkerhet och miljö mm har dock visat sig vara stor och vi får vänta och se i vilken omfattning projektet fortskrider.

Villa Soludden

name="aktuellt-bild"

Vid en exceptionellt vackert belägen konferensanläggning på Värmdö, mindre än ett stenkast från vattnet, har vi ritat ett tillbyggnadsförslag som nu ligger till grund för ett detaljplanearbete. Tillbyggnaden innehåller kompletterande hotellrum, spa och mötesfaciliteter för att kunna tillmötesgå den expanderade verksamhetens behov.

Spektakulär vindsinredning

name="aktuellt-bild"

På vinden i en av Stockholm stads mest hemliga och mytomspunna byggnader har vi tagit fram ett ombyggnads- förslag för kontor- och konferenslokaler. Utan att få avslöja så mycket kan vi åtminstone bjuda på en liten visionsbild. 

Spännande förtätning i Tyresö

name="aktuellt-bild"

Utan att kunna avslöja för mycket håller vi just nu på med ett förtätningsförslag i Tyresö. Vi tycker att förtätning är ett utmärkt tillvägagångssätt för att bemöta behovet av att tillskapa fler bostäder. Eftersom det redan finns en fungerande infrastruktur känns det som en naturlig väg att gå istället för att ta i anspråk oexploaterat mark? Nu gör vi i alla fall ett seriöst förslag från vår sida. Mer information och bilder kommer framöver.

Nytt om datacentret i Falun

name="aktuellt-bild"

Gå gärna in på www.ecodatacenter.se och se filmen om "Världens första klimatpositiva datacenter". Nu har bygget av EcoDataCenter påbörjats där överskottsvärmen ska värma husen i VM-staden Falun. EcoDataCenter kommer bli ett av världens 13 säkraste med högsta möjliga säkerhetsklassificering och prestanda i världsklass. Bakom datacentret står det kommunala energibolaget Falu Energi & Vatten och entreprenörföretaget EcoDC AB. Schneider Electric levererar energieffektiva lösningar och produkter till datacentret.
Direktlänk till filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=3qNE6tIC79A

Ombyggnad av låg- och mellanstadieskola

name="aktuellt-bild"

Kontoret har i oktober 2014 påbörjat uppdraget att som arkitekter projektera en genomgripande om- och tillbyggnad av Kevingeskolan i Danderyd.
Projektet drivs av Skanska som en samverkansentreprenad och startar med programarbete.
Vi tycker det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att arbeta med ytterligare en skolombyggnad i Danderyd, där ombyggnaden av Fribergaskolan pågår för fullt.Nya radhus i Norra Ängby

name="aktuellt-bild"

Detaljplanearbete pågår för byggande av fem nya radhus utmed Bureusvägen i Norra Ängby.
Längan är volymsmässigt uppdelad så att skalan ska passa in i området, vilket är klassat som Riksintresse.
Material och färgval har släktskap med omgivande bebyggelse. Radhusen är relativt stora, fem rum och kök, samt inbyggt garage och ytterligare en bilplats på tomten.

Positivt planbesked i Sollentuna

name="aktuellt-bild"

Nu påbörjas detaljplanearbetet för 3 st nya bostadshus i ett fantastiskt läge intill sjön Norrviken i Rotebro. På fastigheten finns idag två st bostadshus innehållande sammanlagt 20 st lägenheter.
Syftet är att utveckla fastigheten genom att bygga 3 st nya bostadshus innehållande ca 30 st lägenheter på tomtens parkeringsyta samt på en intilliggande del av kommunens mark. All parkering för befintliga och tillkommande lägenheter förläggs i garage under nya byggnader och gård.

8000m2 datahall i Falun

name="aktuellt-bild"

Vi har fått i uppdrag att ta fram bygglovhandlingar för en ny
data- och serverhall i Falun. Ambitionen för projektet, utöver att självklart leverera modern datalagringskapacitet, är att uppnå högsta möjliga energi-effektivisering med bl.a. värmeåtervinning till det intilliggande kraftvärmeverket.

Positivt planbesked i Lidingö

name="aktuellt-bild"

Nu inleds detaljplanearbetet för ändrad användning av lokaler i del av kontors- och affärsfastighet på Lidingö.
Lokalerna ska omvandlas till ett trettiotal smålägenheter.
Projektet omfattar även omarbetning av dagens entréer och trapphus samt komplettering med ny hiss.

Nytt krematorium

name="aktuellt-bild"

Nordisk Kombination Arkitekter har fått i uppdrag av Svenska Kyrkan, Järfälla, att ta fram ett gestaltningsförslag för en krematorietillbyggnad på Görvälns griftegård. Den nu avlidna landspaksarkitekten Per Friberg har både planerat kyrkogården samt ritat kapellet. Det ska bli en spännande och utmanande uppgift att ta itu med.

Intervjuad i Arkitektbladet

name="aktuellt-bild"

I tidsskriften Arkitektbladet  #1 jan 2014, en tidning för och om arkitektbranschen, intervjuades Nordisk Kombination Arkitekter. Här går det att läsa lite om kontorets historia, sätt att arbeta samt se ett projektexempel där vi tycker vi har lyckats med just det vi anser oss vara bra på. Nämligen mötet mellan Nytt och Gammalt - påbyggnad av Kv Klockan 1 i Stockholm med bostäder ovanpå Scandic Hotell.

Läs artikeln här

Akelius

name="aktuellt-bild"

Tillsammans med Akelius Fastigheter har vi under det senaste året arbetad med ett antal av deras fastigheter med att uppgradera de yttre miljöerna. Det har varit mycket intressant att först försöka ta reda på hur den ursprungliga tankegången har gått, hitta spåren i marken och därefter med enkla och moderna komplement lyfta området till en högre nivå. Efter lite letande har det i samtliga fall visat sig att man med enkla medel kan lyfta fram existerande kvaliteter som med åren har glömts bort och suddats ut.     

Utveckling i Rotebro

name="aktuellt-bild"

I Rotebro norr om Stockholm ligger en äldre f.d. matvarubutik centralt placerad i ett villaområde. Under årens gång har nya stormarknader tillkommit vilket inneburit att det blivit svårt att bedriva lönsam verksamhet i den gamla lokalen. Byggnaden har genomgått ett antal ombyggnader för att kunna innehålla diverse hyresgäster. Tillsammans med fastighetsägaren har vi tagit fram ett utvecklingsförslag. Vårt förslag bygger på att runt ett lokalt litet torg etablera en hållbar plattform där verksamheter kan etablera sig och utvecklas. I anslutning till torget och längs en nyanlagd gata placeras ett flerfamiljshus och ett antal nya radhus.
Projektet ligger just nu i den inledande fasen av arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

Ombyggnad av högstadieskola

name="aktuellt-bild"

Kontoret har i februari 2013 påbörjat uppdraget att som arkitekter projektera en omfattande ombyggnad av Fribergaskolan i Danderyd.
Hela projektet drivs som en samverkansentreprenad där beställare, entreprenör och konsulter deltar aktivt från första början, och där målsättningen är att tillsammans genomföra hela ombyggnaden till högsta möjliga kvalitet inom en given budget.  

Stadsbyggnadskontoret saknar handläggare

name="aktuellt-bild"

Nordisk Kombination Arkitekter har skrivit till Stadsbyggnadsdirektören där vi påpekat, att om Stadsbyggnadskontoret ska kunna arbeta efter politikernas direktiv, måste de högsta chefstjänstemännen kräva resurser som gör detta möjligt.
- Läs mer här

Inspirationsutflykt till Annedal

name="aktuellt-bild"

Under en varm sensommardag i augusti passade kontoret på att besöka bostadsområdet Annedal i Sundbyberg.
Det är alltid spännande att se samtida varierande bostadsarkitektur på ett koncentrerat område. Man kan som besökare uppleva många olika tankar och idéer i byggd form inom ett begränsat område, vilket ju alltid är bekvämt just för besökaren - men hur blir det sen? När man bygger så många hus med olika karaktärer på samma plats är det alltid svårt att förutse hur det kommer att utvecklas med tiden. Hur kommer gårdarna att användas? Kommer det att etableras närbutiker i området och kommer man någonsin kunna bada från bryggan? Många frågor har man, så vi får väl göra ett återbesök om 5-10 år och studera hur det blev.