Miljöpolicy

name="large-headerimage"

Miljöpolicy

Nordisk Kombination Arkitekter AB ska genom kunskap och engagemang medverka till en ekologiskt hållbar utveckling genom konkreta miljöåtgärder i alla led av vår verksamhet.


Vad det innebär


  • Behandla miljöaspekter likvärdigt med konstnärliga, funktionella och ekonomiska värden.
  • Att med miljölagstiftning och tillgänglig kunskap som grund utarbeta riktlinjer och rutiner för företagets miljöarbete. Miljöarbetet skall ligga till grund för ständig förbättring och förebyggande av förorening orsakade av vår verksamhet.
  • Aktivt öka alla anställdas kunskap och förståelse i miljöfrågor.
  • Verka för att våra beställare väljer de lösningar som är bättre ur ett miljöperspektiv.
  • Medverka till att miljöprogram upprättas i alla projekt.
  • Endast anlita underkonsulter som tillhandahåller tjänster i överensstämmelse med vår miljöpolicy.