Nybyggnad och kvalificerad ombyggnad i fokus

name="large-headerimage"

Vår historia

är lång och kort.
Lång, eftersom två av de tidigare delägarna sedan början av 1990-talet drivit Gyllenpalm & Sohlman Arkitekter AB. När Christian Hansen i 2008, nuvarande VD, kom med i bilden, startades Nordisk Kombination Arkitekter AB och huvuddelen av verksamheten flyttades hit.
Lång erfarenhet parad med nytänkande!
Under hela vår verksamhet har vi huvudsakligen arbetat med nybyggnad och kvalificerad ombyggnad.
På senaste åren har vi även kommit att arbeta alltmer med fatighetsutvecklingsprojekt. 

 


Christian Hansen

VD - Arkitekt SAR/MSA

Direkt tel. 08-462 30 62
Mobil. 0739-240 128

ch@nkark.se

name="profile"

Utbildning:
Arkitekthögskolan i Århus, DK
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Inriktning:
Bostäder, utveckling av detaljplaner, kommersiella lokaler, idrottsanläggningar
Professionell bana:
Egen verksamhet sedan 2008 - Nordisk Kombination Arkitekter AB

Övrigt:
Dansk i Sverige, behärskar dock svenska utan problem. Celsing-pristagare för bästa examensarbete på KTH. Flitig idrottare med bl.a. ett par mästerskapsmedaljer från karriären som orienteringslöpare i bagaget. Söker sig i övrigt gärna till fjälls när chansen bjuds.


Kim Gyllenpalm

Arkitekt SAR/MSA Senior Advisor

Direkt tel. 08-462 30 63
Mobil. 0707-72 68 68

kg@nkark.se

name="profile"

Utbildning:
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
Inriktning:
Kommersiella lokaler, kontor, sjukvård, privata bostäder. Om- och tillbyggnader i känsliga miljöer
Professionell bana:
Egen verksamhet sedan 1984 - AGORA Arkitekter AB, Gyllenpalm & Sohlman Arkitekter AB, Nordisk Kombination Arkitekter AB

Övrigt:
Tidigare aktiv idrottare, numer "endast" golfare med Trosa som hemmabana. Diskuterar gärna arkitekturteori.


Ylva Sohlman

Dipl. Arkitekt ETH/SAR/MSA Senior Advisor

Direkt tel. 08-462 30 64
Mobil. 0709-50 79 41
ys@nkark.se
ys@gosark.se

name="profile"

Utbildning:
Eidg. Techn. Hochschule, Zürich
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, Restaureringslinjen
Inriktning:
Ombyggnad och restaurering, historiskt känsliga miljöer, slottsarkitekt Salsta slott
Professionell bana:
Egen verksamhet sedan 1983 - FRS Arkitektkontor AB, Gyllenpalm & Sohlman Arkitekter AB,
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Övrigt:
Reser gärna i historien och världen. Behärskar framförallt tyska med även spanska och franska.


Anja Brandt

Arkitekt SAR/MSA

Direkt tel. 08-462 30 60
Mobil. 0725-412 477
ab@nkark.se


name="profile"

Utbildning:
Arkitektexamen Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn
Inriktning:
Kommersiella lokaler, kontor och bostäder.
Professionell bana:
Kubik Arkitekter 08-09,
Fojab Arkitekter AB 09,
Carsten Andersson Ark. AB 09-13, GWSK Arkitekter AB 13-15, Medarbetare Nordisk Kombination Arkitekter AB sedan 2015

Övrigt:
Nicolae Stanca

Arkitekt SAR/MSA

Direkt tel. 08-462 30 66
Mobil. 072-541 24 76

ns@nkark.se

name="profile"

Utbildning:
"Ion Mincu" Arkitektur- och stadsplaneringsuniversitet i Bukarest, RO
Inriktning:
Om- och nybyggnad.
Professionell bana:
Modellera Arkitektur AB (Eskilstuna)
APGA S.R.L. (Bukarest)
Medarbetare Nordisk Kombination Arkitekter AB sedan 2013.

 

Övrigt:
På fritiden går det mycket tid åt arkitekturfotografi och fördjupande studier i svensk och fransk litteratur.


Lena Almqvist

Arkitekt SAR/MSA Frilans

Direkt tel. 08-462 30 67
Mobil. 072-541 24 77

la@nkark.se

name="profile"

Utbildning:
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, Restaureringskonst
Inriktning:
Offentliga byggnader och bostäder, ombyggnad och tillägg i känsliga miljöer, byggnadsvård.
Professionell bana:
Egen verksamhet, Arkitektverkstan i Hudiksvall 1976-2009, och därefter anställning i Stockholm. Medarbetare Nordisk Kombination Arkitekter AB sedan 2013.

Övrigt:
Efter 35 år i Hudiksvall, delas nu tiden mellan Hälsingland och Stockholm. Reser gärna till San Francisco där två av barnen är bosatta.