Chinateatern Stockholm

Upprustning och mindre ombyggnader

Plats: Berzeli Park, Stockholm
Byggherre: Humlegården Fastigheter AB
Tidpunkt: 2009

Upprustning av Chinateaterns foajé, salong mm. Ombyggnader av biutrymmen för att rymma fler toaletter, barserveringar mm. Ny kassakiosk i foajérummet utformades i samma kina-inspirerade anda som teatern ursprungligen uppfördes i och som hållits välbevarad genom åren.Till toppen