Djurgårdsvarvet

Nybyggnad av båthall på Djurgårdsvarvet

Plats: Beckholmsvägen vid Beckholmssundet, Stockholm
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: Förvaltningsaktiebolaget
Tidpunkt: 2007

Area: 900 kvm

Varvet skall kompletteras med en nybyggd båthall för renovering av träbåtar i direkt anslutning till snickeriet i den intilliggande renoverade byggnaden från 1884. Allmänheten ges tillfälle att besöka hallen på en upplyfr balkong.

Den bakomliggande höga stödmuren mot Djurgårdsstaden exponeras inne i hallen.Till toppen