Fribergaskolan

Ombyggnad av högstadieskola

Plats: Mörbyhöjden 24, Danderyd
Byggherre: Danderyds kommun
Tidpunkt: 2016

Samverkansentreprenad med Metrolit Byggnads AB som huvudentreprenör. Skolans ombyggnad har skett i fem etapper varav den sista avslutades i januari 2016. Alla utrymmen har byggts om eller renoverats till modern skolstandard. Befintliga fläktutrymmen på plan 1 har byggts om till grupprum och all teknisk utrustning har samlats i en påbyggnad på taket. Detta har också möjliggjort att ventilationskanaler har kunnat dras vertikalt ner till lärosalar mm i våningarna under. Nya fönster har tillkommit och fönster har förstorats. Nya skärmtak har ersatt de gamla.

 

 

 

 

 Till toppen