Kv Källan 8, Stockholm

Restaurering/ombyggnad av gårdshus resp restaurering av gatuhusets fasad

Plats: S:t Paulsgatan 29 i Stockholm
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: HB Akademiinvest Fastigheter
Tidpunkt: 1996 resp. 1998

Gårdshuset var ursprungligen en tvåvånings såpfabrik från 1887-89, som 1926 byggdes om till ett trevånings bostadshus. Genomgående små lägenheter om 1 RoKv samt några 2 RoK/Kv. Upprustning har skett med nya bad- och pentryinredningar. Upprustning av trapphus med bevarande av ursprungliga dörrar och färgsättning. Upprustning av gårdshusets fasader.

Gatuhuset byggt 1897-99, arkitekt A Siösteen, byggherre Lars Montén & Co. Gatuhusets fasader upprustade tillsammans med Elisabeth Wannberg, Stadsmuséet. Fasaden målad med linoljefärg.


Till toppen