Kv Skravelberget större 22 - Stockholm

Ombyggnad av fasader, entré och butik

Plats: Birger Jarlsgatan - Styckjunkargatan – Riddargatan, Stockholm
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm
Byggherre: Newsec AB / SE Banken
Tidpunkt: 2004

Ombyggnad av fasaderna samt ny entré och ny butik i läge för befintlig lastinfart mot Riddargatan.
De tidigare plåtfasaderna har bytts mot glas. Hörnet Riddargatan - Styckjunkargatan.
 
Sista bilden visar hörnet före ombyggnadenTill toppen