Nobelmuséet

Kv Rådstugan No 8 - Stockholm

Plats: Börshuset, Stortorget 1
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: Nobelstiftelsens Museiförening numera Nobelmuseet AB
Tidpunkt: 2000 - 2005 - 2011

Ombyggnad och anpassning av f.d. Börsens lokaler på Börshusets bottenvåning. Först för den 4-årigautställningen "Människor , miljöer och Kreativitet
Nobelpriset 100 år. Sedan har lokalerna utvidgats att omfatta Börshusets två nedre våningar samt del av källaren
Utställningsarkitekt: Björn Ed

Den gamla entrén mot Stortorget har åter öppnats och försetts med ett reversibelt vindfång i glas i samarbete med Stockholms Stadsmuseum.
Det igenbyggda skeppet mot Storkyrkan har öppnats upp. Alla installtioner har dragits om.

Under de tidigare ljusgårdarna har museibutik och och nya toaletter med kapprum byggts in. Utställningen har kompletterats med 2 st reversibelt byggda biograf- salonger och titthålsteatrar samt en cafédel.

I källaren har hörnet mot Slottet frigjorts från tidigare kraftiga installationer och ett forskarbibliotek har inretts. Lokalen har även radonsanerats

Parallellt turnerar en identisk utställning i världen sedan 2001. För denna har kontoret hjälpt till med framtagning av montrar, paviljonger och mobila biosalonger.
Till toppen