Norrgården - Sollentuna

Om- och tillbyggnad av äldreboende

Plats: J Berndes Väg i Norrviken
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: AB Sollentunahem
Tidpunkt: 2000

Den ursprungliga delen från 1932 byggdes till med en rak länga 1950. 50-talsdelen har nu byggts på med en våning och utökats med en tre-våningsflygel för att ge plats för moderna boendeenheter. För att tillgodose tillgängligheten byggdes ett nytt trapphus med hiss och entré till den äldsta delen. Länkbyggnaden revs och har ersatts med en ny nivåanpassad entré till den nya delen. Totalt har om- och tillbyggnaden gett plats för 3 + 2 boendeenheter med 10 resp 8 boende i vardera. 

Foto Åke E-son Lindman 

Sollentuna Kommuns Byggnadsvårdsdiplom 2000 för:
"ett mycket gott exempel på och förhoppningsvis ett föredöme för, hur en äldre anläggning kan kompletteras och anpassas efter dagens krav med bibehållande av kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter."

Till toppen