Röda Korsets Vårdhögskola

Ny- och ombyggnad för ny vårdhögskola

Plats: KTH-området, Stockholm
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: Stiftelsen Röda Korset
Tidpunkt: 2002-2005

Area: 5000 kvm

Den nya högskolan inryms dels i en nybyggnad, dels i en ombyggnad.
I samband med detta genomfördes vissa ombyggnader i intilliggande Röda
Korsets Sjukhus.


Till toppen