Sveavägen / Sergels Torg, Stockholm

Upprustning av gaturum och offentlig miljö

Plats: Sveavägen (mellan Sergels Torg och Kungsgatan) och Sergels Torg, Stockholm
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm
Byggherre: Stockholms Stads Gatu- och Fastighetskontor
Tidpunkt: 1997 - 1998

Upprustningen av Sveavägen innebar utformning och projektering av breddade trottoarer, trädplanteringar, markbeläggning, belysning, barriärer, sittbänkar mm. En ny trappa har tillkommit mellan Sveavägen och Mäster Samuelsgatan, samt även skulpturplatser, brobeklädnader mm. 

Upprustningen av Sergels Torg innebar utformning och projektering av breddade trottoarer, förändrade refuger, planteringar, markbeläggning, belysning. En ny trappa mellan "Plattan" och gatunivån framför kulturhuset. Kompletterande element som barriärer, dricksfontäner, skyltskåp, sittbänkar mm.


Foto Åke E-son Lindman


Till toppen