Biblioteksgatan - Den gyllene triangeln, Stockholm

Upprustning av gaturum och offentlig miljö

Plats: Biblioteksgatan, Jakobsbergsgatan, Mäster Samuelsgatan, Lästmakargatan, Stockholm
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm
Byggherre: Hufvudstaden AB, AP Fastigheter, Newsec
Tidpunkt: 2003 - 2006

Upprustningen av området, som ibland kallas Den Gyllene Triangeln, innebär att Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgotan görs om till renodlade gågator. Samtliga gator inom området mellan Birger Jarlsgatan och Norrlandsgatan får ny markbeläggning, belysning, möblering mm.