Ulriksdalsfältet

Studie för ny detaljplan

Plats: Ulriksdal, Solna
Byggherre: Fabege
Tidpunkt: 2008

Stadsplanestudie över för en rad kontorshus utmed E4 samt sambandet med planerad bostadsbebyggelse bakom "kontorsskärmen".
Till toppen