Kapell och bisättningsbyggnad vid Danderyds kyrka

Upprustning och tillbyggnad

Plats: Danderyd
Byggherre: Svenska kyrkan i Danderyd
Tidpunkt: 2015 - 2016

Gravkapellet på Danderyds kyrkogård, uppfört på 1920-talet efter ritningar av Arkitekt Lars
Wahlman, har gjorts tillgängligt med en ny utanpåliggande ramp. Kapellets nvändningsområde har utvidgats för olika ceremonier genom att den fasta kistkatafalken har avlägsnats och den öppna hallen har glasats in. Kapellets uppvärmning har ändrats från direktverkande el till luft-luft-värmepumpar.

Intill kapellet har en ny Bisättningbyggnad uppförts för att modernisera och underlätta kyrkans kisthantering. Fasader och tak har klätts med Rheinzinkplåtar i smårutsystem.Till toppen