Markförsäljningstävling Väsjö torg

Nyproduktion av bostadskvarter

Plats: Väsjön, Sollentuna
Byggherre: SPP Fastigheter AB
Tidpunkt: 2015

I samarbete med SPP Fastigheter AB deltog vi i den första markförsäljningstävlingen i Sollentunas nya stadsdelsprojekt Väsjön. Tävlingen bestod av ett lägenhetskvarter i upp till 5 våningar med insprängda stadsradhus. För att uppnå en större variation delades kvarteret upp i två jämnstora delar. Förslagsställaren fick gärna lämna in ett förslag på varje del, vilket vi gjorde, men man kunde enbart vinna en del per aktör.

Vårt förslag bestod av hyresrätter och kommersiella lokaler över hörn samt fyra stadsradhus. Tyvärr vann vi inte eftersom det i vårt förslag fanns ett förbehåll angående fördelningen av garage- investeringen. Kalkylen för nyproducerade hyresrätter och parkeringsplatser under mark, vilket var ett krav, är en svår ekvation och kommunen valde därför att diskvalificera våra förslag. Vi har dock efterföljande fått en positiv bedömning för ett väl genomtänkt och intressant projekt.     

Till toppen