Helenelund - Sollentuna

Nybyggnad av tvättstuge- och sophanteringshus. 7 st

Plats: Stupvägen och Pilvägen i Helenelund
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: AB Sollentunahem
Tidpunkt: 1998

Bostadsområde från 60-talet som kompletterats med nya friliggande tvättstuge- och sophanteringshus i 1 och 2 våningar. Soprum i det nedre parkeringsplanet och tvättstugor i det övre gårdsplanet.

Förutom de rena funktionerna fungerar nytillskotten även som mötesplatser och upprustning av kommunikationerna mellan övre och nedre gårdsplan. En ny parkgata, som sammanbinder gårdarna med centrum har tillskapats. Se även Helenelunds Centrum.
Till toppen