Kv Härden 15 - Stockholm

Ombyggnad av kontorsfastighet Samarbetsprojekt med arkitekt Torbjörn Orving

Plats: Hälsingegatan 40
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm
Byggherre: Diligentia Stockholm AB
Tidpunkt: 1997-98 och 2011

Ombyggnad av det 17 våningar höga s k Siemenshuset, byggt 1961-62. De ursprungliga 60-talskvaliteterna har varit arkitektonisk ledstjärna vid denna genomgripande ombyggnad. Resultatet är ett mycket funktionellt kontorshus med högsta klimat och installationsstandard.

Ombyggnadsförslag av fasader
Med utgångspunkt i den befintliga stommen var uppgiften att omforma fasaderna i samband med att fönster och bröstningar behövde bytas / rustas. Byggnaden som helhet skulle också energieffektiviseras. Förslaget utarbetades 2011 som ett av tre parallella uppdrag.
Till toppen