Helenelunds Centrum - Sollentuna

Ombyggnad av centrumhus

Plats: Stupvägen 1 i Helenelund
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: AB Sollentunahem
Tidpunkt: 2000

Befintlig centrumbyggnad från början av 1970-talet har byggts om för att motsvara dagens krav vad gäller komfort och tillgänglighet.

Den ursprungliga utomhusarkaden har delvis glasats in för att ge en invändig torgyta Fasaderna har rustats och byggnaden har kompletterats med ett hisstorn som även tjänsgör som en skyltyta. 
En genomgripande upprustning och omgestaltning av utvändig torgyta har ingått i projektet 

Foto Åke E-son Lindman