Salsta Slott

Slottsarkitekt

Plats: Lena Socken
Ansvarig ark: Ylva Sohlman, slottsarkitekt
Byggherre: Statens fastighetsverk
Tidpunkt: 2007 -

"Salsta ligger ca 2,5 mil norr om Uppsala i en dalgång med stort intresse för kulturmiljövården. I området har bosättningar funnits sedan medeltiden då det fanns en befäst gård här."
(Text från SFV:s hemsida)

Läs mer om Salsta Slott på Statens Fastighetsverks hemsida.  Läs mer om Salsta Slott

Till toppen