Husby Ishall

Stockholm Nybyggnad av ishall på Husby Bollplan

Plats: Nykarlebyvägen, Husby
Ansvarig ark: Ylva Sohlman. Medarbetare: Kim Gyllenpalm, Pär Kristoffersson
Byggherre: Stockholms Stadsbyggnadskontor och Stockholms Idrottsförvaltning
Tidpunkt: 2001

Bruttoarea: 5.000 kvm

Förslag till utformning av ny Ishall på Husby Bollplan som underlag för detaljplanearbetet.


Extra vikt har lagts vid att göra hallen till en öppen verksamhet integrerad i det kringliggande bostadsområdet
Förslaget har sedan bearbetats av kontoret till Bygglov och Förfrågningsunderlag för Totalentreprenad.Till toppen