Sabbatsbergs Sjukhus - Stockholm

Om- och tillbyggnader för Sabbatsberg Närsjukhuset

Plats: Dalagatan i Stockholm
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm
Byggherre: Locum AB, Bo Gahm
Tidpunkt: 1993 - 2001

Ombyggnad och inredning för den nya verksamhet som startades 1994. Entréer, väntrum, mottagningsavdelningar, röntgenavdelning, operationsavdelning, vårdrum, specialistakut, audionomavdelning, hjärtverksamhet, huvudkontor för M&M Medical AB mm ingår i detta projekt. Vidare har delar av områdets markbehandling utformats, liksom utvändig belysning, ny färgsättning av fasaderna mm.
 
Foto Åke E-son Lindman


Till toppen