Kv Järnplåten 28, Stockholm

Upprustning av kontorsfastighet

Plats: Kungsgatan 37, Oxtorgsgränd 1, Oxtorgsgatan 16
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: Kungsgatan & Co KB
Tidpunkt: 2003 – 2006

Huset byggdes 1937 och ritades av Arkitekt Björn Hedvall och är ett tidstypiskt exempel på "centrumhus".

Kontoret har tagit fram ett upprustningsförslag som förverkligas stegvis. Hittills har huvudentrén mot Kungsgatan rustats.
Den ursprungliga, tidigare bortmålade slipade stucken, på väggarna har återskapats med "stuckomarmor". De igensatta partierna mot Kungsgatan har öppnats upp och hallen har försetts med en tolkning av en ljuskrona från 30-talet.