Kv Klockan 1 Stockholm

Om- och påbyggnad av kontors- och bostadsfastighet

Plats: Kungsgatan 70 -74, Stockholm
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm / Torbjörn Orving
Byggherre: Diligentia
Tidpunkt: 2005-2009

Efter ingående strukturstudier och arbete med underlag fram till ny detaljplan, har vi utformat en påbyggnad av fastighetens inre del med tre bostadsvåningar. De nedre våningarna har byggts om till hotell med Rolf Andersson och Megaron som arkitekter.

Till toppen