Kv Polacken 13, Stockholm

Upprustning och ombyggnad av kontorslokal

Plats: Brunnsgatan 21, Stockholm
Ansvarig: Christian Hansen
Byggherre: Fastighets AB Bergudden
Tidpunkt: 2013

I en klassisk kontoriserad gammal bostadsvåning har vi i samband med en hyresgästs avflyttning renoverat lokalen och kompletterat med ett modernt och öppet pentry/samlingsrum. Samtliga ytskikt har renoverats och alla fasta installationer har kompletterats så att maximal möbleringsflexibilitet uppnås.
Det har varit av avgörande vikt att i så hög grad som möjligt bibehålla den gamla och ursprungliga karaktären. Stjärnparkettgolv, snickerier, stuckatur samt takrosetter är exemplen på historiska element som var varit viktiga att ta fasta på. Som kontrasterande element till det ursprungliga har alla nya komplement utformats på ett enkelt, stilrent och integrerande vis.

Till toppen