Kv Kvarnstocken - Rinkebyskolan

Ombyggnad av skolflygel till fritidsgård

Plats: Rinkebystråket i Rinkeby
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB
Tidpunkt: 1994

Ombyggnad till ny fritidsgård av en flygelbyggnad till Rinkebyskolan, ursprungligen uppförd 1969 med fasadelement i betong och platt tak. Ny plandisposition för stora och små verksamhetslokaler, café och bar mm. Nytt fläktrum, sadeltak och nya fasader av träpanel. Speciell problematik med ljuddämpning av repetitionslokaler.


Till toppen