Fastighet på Södermalm, Stockholm

Ombyggand i del av källargarage till omklädningsrum

Plats: Södermalm, Stockholm
Byggherre: AFA Fastigheter
Tidpunkt: 2013

I ett befintligt parkeringsgarage två våningar under gatuplan har vi inplacerat ett stort omklädningsrum med plats för ca. 350 personer specialanpassat åt en hyresgästs specifika behov. På grund av de begränsande rumshöjder och ett stort antal fasta installationer från ovanpåliggande våningar har det varit en utmanande projektering vad gäller installationssamordningen.
Till toppen