Kv Partihallen 1, Årsta

Entréupprustning och skyltprogram

Plats: Uppköparvägen 5 och 7, Årsta
Byggherre: Sveareal AB
Tidpunkt: 2012

I det ständigt pulserande partiområdet i Årsta är det inte alltid så enkelt att hitta rätt. För att underlätta orienterbarheten har vi tagit fram ett tydligt skylt- och belysningsprogram. Asfaltsbeläggningen framför entréerna har ersatts med marksten för att ytterligare framhäva ytans hierarki.  

 

Till toppen