Sabbatsbergsområdet, Stockholm

Upprustning av utemiljön

Plats: Dalagatan i Stockholm
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm
Byggherre: Locum AB, Bo Gahm
Tidpunkt: 1994 - 1997

Hela den del av Sabbatsbergs Sjukhus som uppfördes under 1960-talet är inne i en förändring av innehåll och utformning. 

Vi har ansvarat för 6 st nya entrétillbyggnader, ny markplanering, belysning samt upprustning av stora delar av Sabbatsbergsområdet. Ny färgsättning av fasader har också ingått. Kontoret har även ansvarat för ombyggnad och inredning för det nya Sabbatsberg Närsjukhuset. 


Foto Max Plunger


Till toppen