Sveriges Ambassad i Prag

Restaurering av ambassadbyggnad

Plats: Uvoz 13 i Prag
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm
Byggherre: Statens Fastighetsverk
Tidpunkt: 1997

Ombyggnad av befintlig ambassadbyggnad. Arbetet omfattade ambassadkansli, representationsvåning, ambassadörsbostad samt ytterligare tre lägenheter för utsända Ambassadtjänstemän. Byggnaden ligger i ett kulturskyddsområde i Prag, vilket innebar att stor hänsyn har måst tagas till befintliga förutsättningar, både interiört och exteriört.Till toppen