Stora Vall

Nytt kontorshus och bearbetning av parkmiljö

Plats: Stora Vall, Boulongerparken, Gävle
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: Esri Group och Gävle Stad
Tidpunkt: 2009

Parallellt uppdrag om att utforma ett nytt huvudkontor för Esri Group samt förslag till upprustning av andra byggnader, gångstråk mm i parken. Byggnadernas placering ansluter till ekonomibyggnader som tidigare funnits i detta läge.

Volymerna är traditionella men detaljeringen modern. Husen är anpassade för både storrum och enskilda rum.


Till toppen