Kv Björken 22, Stockholm

Ombyggnad av kontor till lägenheter

Plats: Stureparken, Stockholm
Byggherre: Metrolit Byggnads AB
Tidpunkt: 2008 - 2009

Huset uppfördes ursprungligen som bostäder och kontoriserades under 1970-talet. Vid återförandet till bostäder har de ursprungliga bostadskvaliteterna eftersträvats samtidigt som hänsyn tagits till moderna krav på komfort i form av generösa badrum och kök, balkonger mm. 
För hela kvarterets vindsvåning på ca 1200 kvm har vi också utarbetat bygglov för bostadsinredning.


Till toppen