Villa Mälarhöjden

Tillbyggnad och omgestaltning av villa

Plats: Storsvängen 44, Mälarhöjden
Ansvarig ark: Kim Gyllenpalm
Byggherre: Privat
Tidpunkt: 2009

Villan uppfördes ursprungligen 1920 men byggdes om och "förvanskades" på 60-talet. Nu har villan byggts till med en matsalsveranda och en entréveranda. Fönster har bytts och fasaden putsats. Efter att först ha prövat radikalt moderna former, valdes en finstämd utformning i 20-talets anda.
















Till toppen