Kvalitetspolicy

name="large-headerimage"

Kvalitetspolicy

Företaget vill bevaka kvaliteten i helhet och detalj. Beslut avseende helheten analyseras och avvägs mot påverkan i detaljerna och detaljbeslut föregås av studier och analys av deras helhetspåverkan. Inom samtliga skeden arbetas därför i olika skalor beroende på problemets art   God samverkan med beställare och mellan konsulter samt ett parallellt arbetssätt är en förutsättning för möjligheten att uppnå god kvalitet hos färdig byggnad.


Avsikt


  • formulera och synliggöra kontorets arbetssätt för beställaren
  • förankra det gemensamma arbetssättet och rutinerna hos kontorets medarbetare
  • skapa en kontrollfunktion som eliminerar fel i projekteringen
  • genom ett medvetet och kontinuerligt kvalitetsarbete effektivisera rutinerna och kommunikationen inom och utom kontoret
  • utveckla ett instrument för att dokumentera krav och förväntningar från beställare och samhälle
  • skapa instrument för erfarenhetsåterföring
  • upprätta handlingar som är fullständiga, entydiga och byggbara, i syfte att skapa väl fungerande, hållbara - både i avseende på material och utseende - samt upplevelserika byggnader och miljöer