name="large-headerimage"

"Det finns en egenskap hos den arkitektoniska proportionen som är tvingande,
det är det riktiga förhållandet mellan dess kostnad och dess ändamål!

- Bruno Taut


Inställning


Vår inställning är att byggnader ska tjäna människor och mänskligt liv.
Byggnader ska vara funktionella, behagliga att vistas i och kring, vara lättskötta och ekonomiska.
Ibland bör en byggnad göra så lite väsen av sig som möjligt. Den ska då smälta in i omgivningen på ett självklart sätt. Ibland kan en viktig funktion vara att synas, att skilja sig från

mängden, vara identitets- skapande. Oftast är detta eftersträvansvärt i kommersiella sammanhang eller vissa offentliga byggnader, men ibland även i privata projekt.
Vår syn på arkitektur är dock att nya tillägg ska ha någon form av förankring till sin omgivning. Vi kallar detta vårt synsätt för Besläktning.

Läs mer:
Artikeln Besläktning, ett utdrag ur utställningskatalogen Aspekter.


Inriktning


Goda visioner, små detaljer.
Vi söker att i varje projekt, stort som litet, koncentrera oss på en övergripande idé och sedan måna om de små detaljerna. Alla "skalor" där emellan faller då ut naturligt.
Vi utnyttjar vår erfarenhet från ombyggnader i nybyggnadsprojekt och vår erfarenhet från nybyggnadsprojekt i ombyggnader.

Vi ser att dessa korsbefruktningar ger oss en större "verktygslåda" att finna rätt lösningar. Det ger oss också en större materialkännedom och kunskap i att utveckla tekniska lösningar och detaljer.
Att känna till många olika material och dess inneboende egenskaper är en viktig förutsättning för vårt arbete.

Vi söker att i första hand välja beprövade tekniska lösningar och material, men i många projekt tillkommer även behovet att ta itu med problem som kräver nytänkande.
Nytänkande bygger på kunskap om det kända.